JP Magazine v2 - шаблон joomla Оригами

ພະແນກ ປທສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມດຳລັດ, ບົດແນະນຳ, ແຈ້ງການ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ຄັ້ງທີ 9 ສະໄໝທີ VI ແລະ ສະພາບການຊາຍແດນ ລາວ-ກຳປູເຈຍ

ຂຽນໂດຍ khen. Posted in ກ່ຽວກັບພະແນກ


ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ12 ມີຖຸນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມເອກະສານຕ່າງໆຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຈຳນວນ 5 ເອກະສານຄື: 1) ດຳລັດເລກທີ 37/ນຍ, ລົງວັນທີ 14 ກຸມພາ 2011 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສາຍສົ່ງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສູນຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ; 2) ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ຄັ້ງທີ 9 ສະໄໝທີ VI; 3) ເອກະສານສະພາບການຊາຍແດນ ລາວ-ກຳປູເຈຍ; 4) ບົດແນະນຳຂອງກະຊວງ

ປທສ, ສະບັບເລກທີ 953/ປທສ, ລົງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2018, ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາປະຈຳປີ 2018 ຂອງຂະແໜງ ປທສ; 5) ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ສະບັບເລກທີ 322/ຫປຂ.ບຊ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2018 ເລື່ອງການນຳໃຊ້ຮູບແບບຕົວໜັງສື ແລະ ຫຼັກການພິມເອກະສານທາງການ, ໃຫ້ກຽດເຜີຍແຜ່ເອກະສານໃນຄັ້ງນີ້ມີທ່ານ ລັງສີ ແກ້ວວິເສດ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ, ທ່ານ ວັດທະນາ ໄຊຍະແສງ ແລະ ທ່ານ ວັດທະນາ ສີສຸວັນທອງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ, ມີບັນດາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນພະແນກເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໃນກອງປະຊຸມທ່ານ ລັງສີ ແກ້ວວິເສດ ເລຂາຄະນະພັກຮາຖານ ຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ຜ່ານດຳລັດເລກທີ 37/ນຍ, ລົງວັນທີ 14 ກຸມພາ 2011 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສາຍສົ່ງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສູນຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ;  ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ຄັ້ງທີ 9 ສະໄໝທີ VI; ເອກະສານສະພາບການຊາຍແດນ ລາວ-ກຳປູເຈຍ.ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານ ວັດທະນາ ສີສຸວັນທອງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ ກໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດແນະນຳຂອງກະຊວງ ປທສ, ສະບັບເລກທີ 953/ປທສ, ລົງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2018, ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາປະຈຳປີ 2018 ຂອງຂະແໜງ ປທສ, ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ຂອງກົດໝາຍໃຫ້ມັນລະອຽດຮັດກຸມຕື່ມ, ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການພັດທະນາວຽກງານ ປທສ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຈາກນັ້ນທ່ານ ວັດທະນາ ໄຊຍະແສງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ ກໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ສະບັບເລກທີ 322/ຫປຂ.ບຊ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2018 ເລື່ອງການນຳໃຊ້ຮູບແບບຕົວໜັງສື ແລະ ຫຼັກການພິມເອກະສານທາງການ, ແຈ້ງການສະບັບນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແຕ່ລະພະແນກການຮຽນຮູ້ ການສ້າງເອກະສານທາງການເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໃບສະເໜີ, ແຈ້ງການ, ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.