JP Magazine v2 - шаблон joomla Оригами

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

ຂຽນໂດຍ Super User. Posted in ກ່ຽວກັບພະແນກ

 

ວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານເປັນຂະແໜງການໜື່ງ ທີ່ສຳຄັນໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດກໍ່ຄື ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດລາວເຮົາ ສະໄໝປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ການສື່ສານ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນໃຫ່ຍຫຼວງ ໃນທຸກໆໄຊຊະນະ ປະຈຸບັນການວິວັດທະນາການດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ. ດັ່ງນັ້ນ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 13  ມີນາ 1965 ເປັນວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມຂອງ ສປປ ລາວຄື: ກອງສື່ສານແມ່ນກອງກຳລັງໜື່ງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການເຄື່ອນໃຫວຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍປະເທດຊາດຈາກພວກລ່າເມືອງຂື້ນ ຂອງພວກຈັກກະພັດຜູ້ຮຸກຮານເຊິ່ງກອງສື່ສານໄດ້ເຮັດໜ້າທີທາງການທະຫານ ແລະ ການປົກຄອງ ຕໍ່ມາກອງສື່ສານໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໂດຍຖືວ່າວຽກງານການຕິດຕໍ່ສື່ສານກໍ່ເປັນກຳລັງໜຶ່ງຂອງ ການປະຕິວັດໃນໄລຍະນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນໃນວັນທີ 13/3/1965 ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງພະແນກ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະເລກຢູ່ເຂດທີ່ໝັ້ນແຂວງຫົວພັນ ໂດຍການແຍກອອກ ຈາກກອງສື່ສານ, ເຊິ່ງເປັນ ມື້ກຳນົດເອົາວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ.

ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ແລະ ສະຖາປະນາປະເທດເປັນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975, ໄດ້ປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບູລະນະລະບົບໂຄງລ່າງ ສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ມີແລ້ວໃນລະບອບເກົ່າ ແລະ ໃນຂົງເຂດປົດປ່ອຍໃຫ້ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ອັນດຽວກັນໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງກົມສື່ສານສະເພາະທີ່ຂື້ນກັບຫ້ອງວ່າການສະພາລັດຖະມົນຕີ ຕໍ່ມາໄດ້ໂອນຂື້ນກັບກະຊວງຂົນສົ່ງ ແລະ ໄປສະນີໃນປີ 1984 ແລະ ໄດ້ປ່ຽນເປັນກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້ງ ໃນປີ 1990. ໃນເດືອນມັງກອນ 1994 ກົມສື່ສານສະເພາະ ໄດ້ໂອນໄປຂື້ນກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.

ປີ 1987-1996 ການຫັນໄປສູ່ການໄລ່ລຽງທຸລະກິດ ຄຽງຄູ່ໄປກັບວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍອີງໃສນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ໃສ່ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 08/ປສລ ລົງວັນທີ 20 ມີຖຸນາ 1987 ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍດັດແປງກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ແລະ ຫັນໄປສູ່ລະບອບໄລ່ລຽງທຸລະກິດ, ຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງມາແຕ່ປີ 1984, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມລາວໃນວັນທີ 13/5/1987 ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໜື່ງຂອງລັດຂື້ນກັບກະຊວງຂົນສົ່ງ ແລະ ໄປສະນີ ໃນເວລານັ້ນ ແລະ ໃນປີ 1990 ໄດ້ປ່ຽນເປັນກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ. ໃນປີ 1994 ໄດ້ແຍກບໍລິສັດ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມລາວອອກເປັນສອງບໍລິສັດຄື: ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ, ລັດວິສາຫະກິດ ໂທລະຄົມມະນາຄົມລາວ, ຊຶ່ງຕໍ່ມາໃນປີ 1996 ໄດ້ຮ່ວມທືນກັບບໍລິສັດຊິນນະວັດຄອມພິວເຕີ ແອນຄອມມຸຍນິເຄຊັນ ປະເທດໄທ ເຊິ່ງລັດຖະບານຖືຫຸ້ນ 51%.

ໃນວັນທີ 22/10/2007 ໄດ້ຈັດຕັ້ງອົງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ດ້ານວຽກງານ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ-ຂ່າວສານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃຫ້ໄປຕາມທິດທາງ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາ, ສົນທິສັນຍາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນດ້ານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ-ຂ່າວສານທີ່ ສປປ ລາວເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໄລຍະນີ້ ອົງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແຫ່ງຊາດໄດ້ສຳເລັດວຽກງານຂະແໜງໂທລະ

ຄົມມະນາຄົມຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ: ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລັດ ຕໍ່ວຽກງານ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດ, ສ້າງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະອິນເຕີເນັດ ປະກອບໃສ່ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄ່ານຳໃຊ້ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກອະນຸຍາດ ນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໃຫ້ເຂົ້ສູ່ລະບົບ, ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງເລກໝາຍ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ອິນເຕີເນັດ ການບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງການອອກອານຸຍາດ ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດສະໜອງ, ຕິດຕັ້ງ, ກໍ່ສ້າງ, ນຳເຂົ້າ, ນຳໃຊ້ດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ.

ການສ້າງຕັ້ງກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ໄລຍະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໄອຊີທີ ໂດຍອີງຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 303/ນຍ ລົງວັນທີ 26/09/2011 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ປທສ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງນະໂຍບາຍ, ປັບປຸງກົດໝາຍ, ລັດຖະດຳລັດ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບການ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາໄລຍະຍາວ, ແຜນການຫ້າປີ, ແຜນການປະຈຳປີ, ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ສຳຄັນ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຕາມແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງການຕິດຕັ້ງ ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາໜ່າງ, ຊີ້ນຳກວດກາທາງດ້ານລາຄາ ອັດຕາຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ, ຊີ້ນຳກວດກາບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄຸ້ມຄອງ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາແຫຼ່ງທືນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດວຽກງານ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.

ຜົນສຳເລັດລວມກະຊວງ ປທສ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນບົນພື້ນຖານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ພື້ນຖານດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳພາທີ່ຄົບຊຸດຄື: ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳພ້ອມທັງກົງຈັກເສນາທິການ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງອົງການມະຫາຊົນ, ພື້ນຖານທາງດ້ານເຕັກນິກ ແມ່ນມີໂຄງລ່າງຄົບຊຸດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານທັງມີນິຕິກຳຮອງຮັບອີກດ້ວຍ, ການຊີ້ນຳ-ນຳພາວຽກງານມະຫາພາກ ແລະ ຈຸລະພາກ ຜູ້ປະກອບການດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານເພື່ອເປັນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ໄອຊີທີ ເຂົ້າໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ປອດໄພດ້ວຍນິຕິກຳທີ່ຮອບດ້ານ ແລະ ຮັດກຸມ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຈຸລະພາກຂະຫຍາຍຕົວຂື້ນເລື່ອຍໆ, ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ: ບັນດາບໍລິສັດ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ສ້າງລາຍຮັບຕົວຈິງໄດ້ສູງ ແລະ ປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ງົບປະມານຂອງລັດ ຂະແໜງການໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນຂະແໜງການທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄວ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃນການສື່ສານ-ຂ່າວສານ(ໄອຊີທີ) ເປັນເຄື່ອງມືຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ກ້າວຂື້ນໄວ, ໄດ້ປັບປຸງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສາມາດເປັນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ທາງຜ່ານຂອງການນຳໃຊ້ໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມສູນປະຕູດຽວ ໄດ້ກໍ່ສ້າງສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ ກະກຽມຮອບດ້ານໃນການນຳເອົາລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດຂອງ ສປປ ລາວ(.LA) ມາຄຸ້ມຄອງໄວ້ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ສຳເລັດການອອກແບບອັກສອນ ແລະ ແປ້ນພິມພາສາລາວ ແບບເພັດສະລາດ ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖືລຸ້ນຕ່າງ ສຳເລັດການພັດທະນາ ວັດຈະນານູກົມ ລາວ-ອັງກິດ-ລາວ ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ, ສຳເລັດການສົ່ງດາວທຽມລາວ ດວງທຳອິດ (LAOSAT 1) ເຂົ້າວົງໂຄຈອນ ຕຳແໜ່ງ 128˚.5 ອົງສາຕາເວັນອອກ ໃນວັນທີ 21/11/2015 ແລະ ເລີ່ມຄວບຄຸມບັນຊາ ໂດຍສະຖານີດາວທຽມພາກພື້ນດິນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຫຼັກ 14 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການໃຫ້ບໍລິການການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມຈະເລີ່ມດຳເນີນການໃນໄວໆນີ້.

ຕະຫຼອດຫຼາຍປີຜ່ານມາວຽກງານພື້ນຖານໂຄງລ່າງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານລວມທັງດ້ານໄອທີ ຂອງຂະແໜງການໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງທັນການເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບໍລິການມວນຊົນ, ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ວຽກງານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໂດຍໃນປະຈຸບັນມີອັດຕາສ່ວນການນຳໃຊ້ໂທລະສັບ ເທົ່າກັບ 85%. ສ່ວນອິນເຕີເນັດມີປະມານ 41%.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ໃຫ້ເປັນລະອຽດໃນຂົງເຂດ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ເປັນກຳລັງຂັບເຄື່ອນທີ່ແຂງແຮງ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ທຽບທັນກັບປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ກະຊວງ ປທສ ມີແຜນການສູ້ຊົນ ປັບປຸງພື້ນຖານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຕັກນິກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີ.